Instalace střešního okna pomocí (SFX)

Instalace střešního okna pomocí (TFX)

Instalace střešního okna pomocí (UFX)

Příprava v interiéru

Vybalení okna

Vyjměte střešní okno z obalu. Odstraňte boční ochranný kartón, ochrannou lištu ze spodního rámu a kartónovou krabičku z horního rámu. Položte okno na zem na boční rám a opatrně otevřete úplně okenní křídlo.

Oddělte křídlo od rámu odemčením pantu

Aby bylo možné namontovat rám, musíte jej oddělit od křídla. Najděte a stiskněte zamykací mechanizmus na levém a prvém pantu (měly by cvaknout). Po uvolnění pantů opatrně vyjměte křídlo a umístěte jej do krabice nebo nějaký ochranný povrch tak, aby horní strana směřovala dolů.

Vyznačte si místo pro držák

Upevněte držák 50 mm od rohu rámu.

Upevnění držáků

Upevněte držáky k rámu. Pro každý držák použijte dva šrouby.

Připravte si nástroje

Před zahájením montáže vašeho střešního okna si připravte všechno příslušné bezpečnostní vybavení a správné nástroje. Bude to velký rozdíl!

Měření

Až budete v prostoru střechy, možná zjistíte, že krokve jsou zakryty sádrokartonem nebo jiným materiálem. V takovém případě je důležité určit správné místo, ve kterém budete vytvářet otvor. Měřením od vnější stěny budete schopni přesně stanovit pozici okna vůči venkovní zdi.

Značení

Jakmile jste určili přibližnou polohu, měli byste si ji důkladně označit.

Základní otvor

Aby bylo možné přesnější měření, je třeba vyříznout základní otvor.

Vyhledejte krokve

Zasunutím pravítka do obou stran základního otvoru můžete najít a následně označit krokve.

Okraj krokve

Je užitečné pracovat od vnitřního okraje krokve, protože tak minimalizujete zbytečné dorámování okna.

Odstranění izolace

Při odstraňování izolace zajistěte bezpečnost prostřednictvím ochranné masky a případně brýlí.

Odstranění latě

Je-li nutné odstranit lať, je důležité uvážit stavební důsledky takového kroku. Pokud si nejste jisti, doporučujeme před dalšími kroky požádat o odbornou radu.

Větší obrázek

Je lepší odstranit okolní oblast obložení, abyste viděli větší plochu.

Podpěra dole

Podepřete si oblast pod místem, ve kterém řežete krokev.

Podpěra nahoře

...a zajistěte si podpěru za horní částí krokve.

Řezání krokve

Potom můžete označit, vyříznout a vyjmout prkna.

Rámování

Vytvořte rám budoucího okna ve správné výšce a šířce.

Nezapomeňte

...ponechat dostatečnou výšku, aby byly špalety nakloněny dozadu ve správném úhlu.

Vyhotovení otvoru

MOznačení

Vyznačte si otvor na spodní straně střešní membrány. Neodstraňujte více než je nutné - více materiálu můžete odříznout kdykoli později.

Odstranění membrány

Vyřízněte a vyjměte membránu, čímž odhalíte latě a střešní krytinu.

Tašková střecha

Pokud máte taškovou střechu, opatrně začněte vyjímat tašky zevnitř. Přesvědčte se, že v prostoru pod střechou nic a nikdo není, abyste předešli zranění a škodám v případě nehody.

Pokrytí kompozitními tenkými taškami

Pokud máte krytinu z kompozitních tenkých tašek, možná budete muset vyvrtat a proříznout základní otvor.

Odstranění hřebů

Pokud máte břidlicovou krytinu, může být nutné odstranit hřeby pomocí řezačky.

Odstraňte střešní tašky

Opatrně vyjměte tašky kolem otvoru. Přesvědčte se, že prostor pod střechou je volný, abyste předešli zranění nebo poškození v případě nehody.

Upevnění rámu

Výška dolní nosné lišty

Determine the correct height of the bottom support batten according to the installation instructions.

Stanovte rovinu

Umístěte lištu s použitím vodováhy.

Upevněte spodní nosnou lištu

Upevněte lištu pro podepření okenního rámu.

Upevněte horní nosnou lištu

Určete polohu horní nosné lišty podle montážního návodu. Stanovte rovinu a upevněte lištu.

Upevnění střešní folie

Uřízněte střešní folii ve směru k rohům otvoru.

Zajistěte střešní folii po celém obvodu.

Montáž rámu

Opatrně prostrčte rám otvorem. Umístěte rám na nosnou lištu a položte jej rovně na krokve.

Zkontrolujte zarovnání rámu

Pokud je rám vodorovný, upevněte spodní držáky.

Kontrola zarovnání

Upevněte křídlo do rámu a zkontrolujte, zda se plynule otevírá a zavírá.

Kontrola mezer

Zkontrolujte svislé mezery mezi křídlem a rámem.

Pokud není křídlo rovnoběžné s rámem, můžete mezeru zkorigovat pomocí páčidla.

Zkontrolujte v mírně otevřené poloze, zda je vodorovná mezera dole rovnoběžná.

Pokud není svislá mezera rovnoběžná, použijte pro horní držáky černý plastový klínek. Pokud je rám správně zarovnán, upevněte také horní držáky (a případné boční držáky).

Ochrana rámu před zatékáním

Demontujte křídlo

Demontujte křídlo z rámu.

Připevnění membrány

Je důležité zajistit nepropustnost střešního okna vůči živlům. Doporučuje se proto, aby byl límec vodotěsné membrány umístěn kolem rámu. Nejprve odřízněte čtyři pruhy, které obklopí rám, přičemž začnete od spodního pruhu.

Připevněte membránu k rámu skobami.

Uvolněte lať pod rámem, aby bylo možné umístit membránu.

Při upevňování bočních kusů je ořízněte a pevně zajistěte okolo střešních latí.

Upevnění membrány kolem latí

Připravte si vedle okna výřez ve tvaru "Y" pro upevnění fólie k latím.

Upevnění horní strany membrány

Upevněte horní kus membrány pod stávající střešní membránu. Pokud má střecha protilatě, může být nutné odstranit malou část latě, aby bylo možné namontovat krytku.

Odřízněte stávající membránu nad krokví, aby bylo možné podsunout horní límec. Zvedněte odříznutý kus a upevněte horní límec pod rám a k rámu. Vraťte stávající kus zpět a upevněte jej.

Upevnění lemování na profilovaných střešních krytinách

Úprava tvaru tašek

V závislosti na výšce tašek a blízkosti základny okna je někdy nutné (u profilovaných tašek) vytvarovat tašky pod oknem, aby bylo možné správně usadit vlnitý parapet.

Řezání tašek

Změřte si požadovaný bod řezu a pomocí úhlové brusky obruste okraje.

Namontujte tašky

Namontujte zbroušené tašky pod okno.

Namontujte spodní lem

Rukou tiskněte a vyhlazujte parapet podle kontur tašek.

Demontujte a mírně ohněte horní část dozadu, abyste zajistili lepší usazení tašek.

Umístěte jej zpět do správné pozice a je-li to třeba, vyhlaďte parapet.

Upevněte kryt spodního rámu

Upevněte kryt spodního rámu šrouby.

Upevněte boční lemy

Upevněte boční lemovací sekce. Přesvědčte se, že boční lemovací sekce zapadá do spodní sekce.

Přeložte okraj spodního lemu přes boční lem.

Upevněte kryt bočního rámu

Upevněte kryt bočního rámu. Přesvědčte se, že kryt rámu zapadá do přehybů krytu spodního rámu.

Upevněte boční kryty rámu pomocí šroubů.

Upevněte "U" profil horního rámu

Upevněte "U" profil horního rámu pomocí šroubů.

Upevněte kryt horního rámu

Upevněte "U" profil horního rámu pomocí šroubů.

Upevněte horní lem

Upevněte horní lemovací sekci. Měla by být usazena pevně nad stávajícím horním krytem okna.

Upevněte horní lemovací sekci pomocí svorek na boční krycí části.

Zajistěte boční lem

Upevněte boční části lemu k lištám pomocí dodaných svorek.

Ořezání pěny

Ořízněte pěnu okolo bočního a horního lemu podle profilů tašek a zajistěte tak hladké a vodotěsné upevnění.

Vraťte zpět tašky

V případě potřeby uřízněte tašky nad oknem a vedle okna a zajistěte tak, aby byly vzdálenosti v souladu s montážním návodem.

Namontujte křídlo

Upevněte křídlo do rámu. Zkontrolujte, zda se křídlo plynule otevírá a zavírá.

A je to hotové!

A je to! Namontovali jste si vaše střešní okno.